สิ่งอำนวยความสะดวกอาคาร

หน้าแรก | สิ่งอำนวยความสะดวกอาคาร

ข้อมูลจำเพาะ

♦ พื้นที่

พื้นที่รวม 2-1-29 ไร่ แบ่งเป็น

พื้นที่ก่อสร้างอาคาร (Gross Area) 36,000 ตรม.
พื้นที่สำนักงานให้เช่า 16,000 ตรม.

♦ ความสูงของเพดาน

ระหว่างชั้นถึงชั้น(Floor to Floor) 3.60 - 4.20 เมตร
ระหว่างพื้นถึงฝ้าเพดาน (Floor to Ceiling) 2.70 - 3.20 เมตร
♦ การรับน้ำหนักของพื้น

300 - 350 กก. ต่อ ตรม.

♦ ระบบเสาเข็ม

ใช้เข็มเจาะชนิดเปียก เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร ความลึก 50 เมตร

♦ ระบบโครงสร้าง

เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

♦ ระบบปรับอากาศ

เป็นระบบปรับอากาศรวม ชนิด Central Chilled Water System โดยมีเครื่องทำความเย็นจำนวน 3 ชุด ขนาดเครื่องละ 420 ตัน เครื่องเป่าลมเย็น (AHU) 4 ชุด ในแต่ละชั้น มีระบบ Chiller ขนาด 234 ตัน ที่รองรับการขอใช้บริการระบบปรับอากาศนอกเวลาทำการของผู้เช่า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

♦ ระบบไฟฟ้า

ไฟฟ้าแรงสูงขนาด 24 KV เดินสายผ่านเข้าสู่ชั้นใต้ดิน หม้อแปลงไฟฟ้าเป็นชนิด Dry Type ขนาด 2,000 KVA จำนวน 2 ชุด จ่ายไฟฟ้าแรงต่ำให้ทั้งอาคาร และมีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองขนาด 500 KVA จ่ายไฟฟ้าสำรองให้กับระบบปั๊มน้ำ, แสงสว่างบันไดหนีไฟ, ลิฟท์, ระบบบำบัดน้ำเสีย, ระบบอัดอากาศ

ระบบ Two wire remote ควบคุมการปิดเปิดระบบไฟฟ้าทั้งหมดจากห้องควบคุมอาคาร เพื่อการประหยัดไฟและความสะดวกในการควบคุม

♦ ระบบน้ำประปา

เป็นระบบจ่ายน้ำจากถังสูงในอาคาร มีถังเก็บน้ำสำรองที่ชั้นใต้ดินขนาด 540 ลบ.ม. และถังเก็บน้ำบนหลังคาขนาด 128 ลบ.ม. ปั๊มสูบน้ำจากถังใต้ดินไปหลังคาขนาด 290 แกลลอนต่อนาที ที่ความสูงรวม 100 เมตร จำนวน 2 ชุด มีปั๊มน้ำเพิ่มความดันให้กับชั้นที่ 19 – 21

♦ ระบบบำบัดน้ำเสีย

เป็นระบบเติมอากาศแบบพื้นฐาน (Extended Aeration) ซึ่งง่ายต่อการควบคุมดูแล

♦ การควบคุมการใช้พลังงาน

ระบบ Variable Speed Drive (VSD) เป็นระบบควบคุมพลังงานไฟฟ้าของปั๊มส่งน้ำเย็นและมอเตอร์คูลลิ่งทาวเวอร์ ช่วยประหยัดพลังงานสำหรับระบบปรับอากาศ

ระบบ Power Meter เป็นระบบตรวจวัดพลังงานไฟฟ้า เพื่อใช้วิเคราะห์และจัดการการใช้พลังงานไฟฟ้าของอาคาร

♦ ระบบเตือนไฟและการป้องกันอัคคีภัย

มีอุปกรณ์ตรวจจับทั้งชนิดควันและชนิดความร้อน ติดตั้งทุกบริเวณของอาคาร โดยแบ่งการควบคุมออกเป็น 26 โซน

โดยที่อุปกรณ์ตรวจจับควันไฟนี้เป็นชนิดไม่ใช้สารกัมมันตภาพรังสี

บันไดหนีไฟทั้ง 2 ชุด ติดตั้งระบบอัดอากาศ ซึ่งจะอัดอากาศเข้าไปในบันไดหนีไฟ และระบบตรวจจับควันไฟ (Smoke Detector) เพื่อความปลอดภัย

มีปั๊มน้ำดับเพลิง 1 เครื่อง เป็นชนิดเครื่องยนต์ ความสามารถในการส่งน้ำ 750 ลบม./นาที ที่แรงดันรวม 220 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว และมีปั๊มปรับเพิ่มความดันอีกหนึ่งชุดทุกชั้นรวมทั้งอาคารจอดรถมีหัว Sprinkler และสายดับเพลิง

♦ ระบบลิฟท์

ประเภท จำนวน ความเร็ว (เมตร/นาที) ความจุ (คน)
ลิฟท์โดยสาร 6 210 20
ลิฟท์ VIP 1 210 17
ลิฟท์ขนส่ง 1 150 24♦ ระบบรักษาความปลอดภัย

มีกล้องวงจรปิด CCTV ครอบคลุมพื้นที่ในอาคารทั้งหมด