พื้นที่สำนักงานให้เช่า

หน้าแรก | พื้นที่สำนักงานให้เช่า

ขนาดพื้นที่และค่าเช่า

อาคารศรีจุลทรัพย์เป็นอาคารสำนักงานสูง 22 ชั้น มีพื้นที่โดยรวม 16,000 ตารางเมตร โดยพื้นที่สำนักงานให้เช่าจะอยู่ที่ชั้น 11-22 มีขนาดพื้นที่ตั้งแต่ 80 – 1,000 ตรม.