ข่าวสาร

หน้าแรก | ข่าวสาร
11Jul
2023

กิจกรรมแบ่งปันสิ่งดีๆ สู่ชุมชน

อาคารศรีจุลทรัพย์ได้เป็นตัวแทนผู้เช่าฯ
ร่วมส่งมอบอุปกรณ์กีฬา
แก่น้องๆ ชุมชนวัดบรมนิวาสราชวรวิหาร

#SrijulsupPremiumMidsizeOffice

2698 ครั้งที่เปิดอ่าน

commentson this post