ห้องจัดเลี้ยง

หน้าแรก | ห้องจัดเลี้ยง

แพคเกจอาหารและเครื่องดื่ม

โต๊ะจีน
แพคเกจ
Package A
Package B
Package C
Package D
มังสวิรัต
ราคาต่อโต๊ะ
4,900 บาท
  5,550 บาท
  6,240 บาท
6,990 บาท
  5,850 บาท

** สำรองโต๊ะต่ำกว่า 20 โต๊ะ คิดค่าบริการเพิ่มโต๊ะละ 1,000 บาท

บุฟเฟ่ต์ หรือ ค็อกเทล
จำนวนแขก
200 - 299 ท่าน
300 ท่านขึ้นไป
Package A
  540 บาท/ท่าน
  520 บาท/ท่าน
Package B
  690 บาท/ท่าน
  650 บาท/ท่าน
    • ราคาดังกล่าวรวมเครื่องดื่มประเภท น้ำอัดลม โซดา และน้ำสมุนไพร ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%