ห้องจัดเลี้ยง

หน้าแรก | ห้องจัดเลี้ยง

ประเภทของห้อง

ประชุม/สัมมนา
มงคลสมรส
ห้อง
เธียร์เตอร์
คราสรูม
ตัวยู
บุฟเฟ่ต์
ค็อกเทล
โต๊ะจีน
ศรีจุลทรัพย์ 1
300
200
50
300
500
300
ศรีจุลทรัพย์ 2
200
80
40
140
100
200
ศรีจุลทรัพย์ 1&2
500
280
90
500
650
500
ศรีจุลทรัพย์ 3
400
170
90
-
-
-